Geavanceerde zoekopdrachten in Evernote · Alles Onthouden

Geavanceerde zoekopdrachten in Evernote

Het zoekvenster in Evernote is een kleine krachtpatser die je misschien wat meer kunt uitdagen dan je zou denken. Je hebt inmiddels genoeg notities in Evernote zitten, nu is het tijd om de juiste kennis op het juiste moment er weer uit te krijgen. Natuurlijk kun je zoeken op trefwoorden, maar de zoekmogelijkheden zijn robuuster dan dat. Hier zijn een paar zoekmogelijkheden die je echt eens moet proberen. Je kunt in Evernote zoeken in:

Tips:

Geavanceerde zoekoperatoren

Om alle notities te laten zien waarin één van de trefwoorden voorkomt (dus óf offerte óf advies óf jansen), gebruik je operator any:

any:offerte advies jansen

Let op: als je any: gebruikt moet deze operator altijd aan het begin van de zoekopdracht staan. Je kunt in één specifiek notitieboek zoeken. Zo kun je bijvoorbeeld in een notitieboek met de naam “Archief” zoeken naar notities met de tekst offerte óf advies:

notebook:Archief any:offerte advies

Let op: je kunt de operator notebook: maximaal éénmaal toepassen. Deze operator moet helemaal voorin staan - zélfs voor any:. Als je toch meerdere notitieboeken noemt dan zoekt Evernote in het laatstgenoemde notitieboek. Als je geen enkel notitieboek meegeeft dan doorzoekt Evernote het actieve notitieboek. Om alle notitieboeken te doorzoeken klik je bovenaan je lijst met notitieboeken op “Alle notitieboeken” voordat je de zoekopdracht intypt. Notitieboeken kun je verzamelen in een stapel. Een stapel Administratie met daarin diverse notitieboeken doorzoek je als volgt:

stack:Administratie

De tag: operator laat je je notities filteren op specifieke labels. Bijvoorbeeld notities met het label “offerte”:

tag:offerte

Je kunt ook zoeken op notities die juist níet voorzien zijn van het label “offerte”:

-tag:offerte

Als een notitie of label spaties bevat dan omsluit je deze met aanhalingstekens. Bijvoorbeeld:

tag:“offerte advies”

Om op meerdere labels te zoeken herhaal je de operator tag:, je ziet dan bijvoorbeeld alle notities met het label “offerte advies” én het label “MKB”:

tag:“offerte advies” tag: MKB

Wil je zowel alle MKB notities als alle adviesoffertes vinden? Dan combineer je met de operator any:

any: tag:“offerte advies” tag:MKB

Met de wildcard * kun je ook alleen de eerste letters van een woord opgeven. Dit werkt ook met labels. Zo kun je notities vinden met vergadering of vergaderen:

vergader*

Tip: notities met minimaal één label kun je vinden met tag:* en notities zonder label met -tag:* Als je een trefwoord zoekt waarvan je zeker weet dat het in de titel staat dan kun je daarin zoeken met intitle:.

intitle:offerte

Per notitie houdt Evernote bij wanneer deze is aangemaakt (created) en voor het laatst gewijzigd (updated). Andere tijdregistraties zijn gedeeld (sharedate), herinneringsdatum (reminderTime) en gereedgemeld (reminderDoneTime). Bij het aanmaken van een notitie zijn beide data aan elkaar gelijken. De operatoren op te zoeken op data zitten iets gecompliceerder in elkaar door de manier waarop je de datum moet samenstellen. Je kunt zoeken op een absolute datum in de vorm JJJJMMDD (jaar, maand, dag). Om bijvoorbeeld te zoeken op een notitie die is aangemaakt op óf na 21 april 2011 zoek je op:

created:20110421

Als je wilt zoeken op een notities die precies op 21 april 2011 zijn aangemaakt, dan zoek je met een kleine omweg op:

created:20110421 -created:20110422

Het is zelfs mogelijk om het tijdstip bij de zoekopdracht te betrekken, bijvoorbeeld notities vanaf 21 april 2011 09:00u (lokale tijd):

20110421T090000

Om in de tijdzone GMT te zoeken plaats je er een hoofdletter T achter. Je kunt ook op een relatieve datum zoeken en zo notities sinds gisteren (day), twee weken (week) geleden, afgelopen maand (month) of vorig jaar (year) zijn gewijzigd. Notities die gisteren of vandaag zijn aangepast kun je terugvinden met:

updated:day–1

Tip: Je kunt de datum van aanmaak en wijziging handmatig in een notitie aanpassen. Weet je de bestandsnaam? Met de operator filename: kun je daarop zoeken:

filename:factuur–1221712.pdf

Of, als je maar een deel van de bestandsnaam weet:

filename:factuur*

Notities met een herinnering kun je vinden met deze zoekopdracht:

reminderOrder:*

Om notities te vinden waarin je selectievakjes hebt gebruikt zoek je op:

todo:*

Je kunt specificeren of je notities zoekt die todo’s bevatten die je nog moet doen met false (of die juist al zijn gedaan met true):

todo:true

Je ziet dat er veel meer mogelijkheden zijn om te zoeken in Evernote dan alleen op trefwoorden. Een volledige lijst van de zoekoperatoren vind je bij de Evernote Search Grammar. In de meest recente engelstalige versie van Evernote Mac is de zoekfunctionaliteit nog sterker verbeterd.